My advertiser

Saturday, August 21, 2010

Balanga City : Solid Waste Program


If you were from the City of Balanga, maybe you are very much familiar with this place: General Lim Street San Jose Balanga City. If you observed from the picture, mapapansin nyo na mga tambak ng basura ang tatambad sa inyo, despites of the note na "BAWAL MAGTAPON NG BASURA" I don't know, if they uneducated people na di marunong bumasa or sadyang makakapal ang mukha ng mga tao na nagtatapon ng basura dito.

No matter how hard the city of balanga tried to maintain the cleanliness of the city, kung may mga tao namang likas na manhid at patuloy na magtatapon ng basura, i believe that there's no point of fighting for the cleanliness. Pero kung tayo mismo na residente ang magsisimula ng kaayusan at kalinisan ng nasasakupan natin, maaaring the future generation will be benefited ng mga aksyon na gagawin natin ngayon. If you want your children to suffer from different illness or disease caused by unwanted garbage scattered all over our place, then go! Ipagpatuloy nyo ang pagtapon! But if you want to have a clean, fresh and eye refreshing environment then, we have to make a move! Don't let other people throw their garbage all over our place, at magsisimula to kung tayo mismo na residente ang susunod sa batas na nagsasabing bawal magtapon ng basura sa di tamang lugar.

Sa gobyerno naman ng Balanga City, siguro dapat mas maging mahigpit ang ordinansa na ipapatupad nyo para sa kalinisan ng Balanga.

Isa sa suggestion ko ay ang mga sumusunod:
1. Pagpataw ng Multa na di bababa o di tataas sa 1000 pesos para sa mahuhuling magtatapon ng basura.
2. Pagpataw ng kaparusahang maglinis ng siyudad ng balanga sa loob ng tatlo hanggang limang araw.

I am not saying na sundin ng government ng balanga ang suggestion ko, i am just giving you an idea on how to make our people aware about the situation.

1 comment:

Share your thoughts...